لینک های دسترسی

Breaking News

کورياي شمالي تا يکي دو هفتۀ ديگر پروگرام هاي ذروي خود را افشا ميکند


يک مقام کورياي جنوبي ميگويد انتظار ميرود کورياي شمالي تا يکي دو هفتۀ ديگر اولين فهرست کامل پروگرام هاي ذروي آن کشور را منحيث يک توافق بين المللي خلع سلاح افشا کند.

اين مقام طي صحبت با خبرنگاران در سيول گفت اين مهم است که اين فهرست بزودترين فرصت ممکن و بطور کامل ارائه گردد.

احتمال دارد يک موضوع کليدي اين باشد که آيا اين اعلاميه شامل جزئيات پروگرام مشکوک غني سازي يورانيم خواهد بود يانه.

کورياي شمالي از مدتي باينطرف به غني سازي يورانيم، عمليه اي که ميتوان ازان در توليد اسلحۀ ذروي کار گرفت، مظنون بود.

کورياي شمالي غني سازي يورانيم را تکذيب ميکند ولي اذعان نموده که پلوتونيم مخصوص توليد اسلحه را دارد.

قبلاً در طول هفته، يک هيئت متخصصين ايالات متحده به غير فعال ساختن تاسيسات يونگ بيون کورياي شمالي آغاز کردند.

مقامات ايالات متحده و کورياي جنوبي ميگويند اين هيئت در غير فعال ساختن تاسيسات بخوبي پيشرفت ميکنند.

XS
SM
MD
LG