لینک های دسترسی

رهبران مخالفين در گرجستان احتجاجات شان را تعليق نمودند


رهبران مخالفين در گرجستان بعد ازانکه حکومت يک حالت اضطرار ۱۵ روزه را در سراسر کشور وضع نموده و همۀ نشرات خبري مستقل را قطع کرد، احتجاجات شان را تعليق نمودند.

گزارش هاي امروزي از تفليس حاکيست که عساکر بمنظور تطبيق حالت اضطرار مرکز شهر را مسدود کرده اند.

حکومت اين اعلاميه را بروز چهارشنبه صادر کرده و مخالفين را بکوشش بيک کودتا متهم کرد.

مخالفين براي شش روز احتجاجات ضد حکومت را در پايتخت براه انداخته از ميخائيل ساکاش ڤيلي، رئيس جمهور تقاضا ميکردند که استعفي بدهد.

پوليس ضد شورش ديروز جهت پراگنده ساختن مظاهره چيان از لوله هاي فشار آب، گاز اشک آور و مرمي هاي رابري استفاده کرد.

حد اقل ۵۰۰ نفر بخاطر جراحات شان تحت تداوي قرار گرفتند.

سازمان مراقب حقوق بشر مقيم ايالات متحده اقدام حکومت را محکوم کرده ميگويد حتي در حالت بحران مردم گرجستان حق دارند بدون حملۀ پوليس بطور مسالمت آميز احتجاج کنند.

يک نطاق وزارت داخلۀ گرجستان به صداي امريکا گفت بخاطري باعمال قوه ضرورت بود که مردم از کنترول خارج شده بودند.

XS
SM
MD
LG