لینک های دسترسی

Breaking News

کشف یک سیاره جدید


در ايالات متحده ستاره شناسان يک سياره جديدی را کشف کرده اند که بدور يک ستاره آفتاب نما ميچرخد.

اين سياره تنها نبوده بلکه توام با چهار سياره ديگر اولين مجموعه پنج سياره تثبيت شده را در خارج نظام شمسی ما ميسازند.

و در فاصله ۴۱ ميليون سال نوری از نظام شمسی ما بدور يک ستاره آفتاب نما ميچرخند.

هر چند اين سياره در حوزه به اصطلاح قابل زندگی ستاره مورد نظر قرار دارد؛ يعني محلی که در آن آب و حرارت معتدل بايد وجود داشته باشد.

با آنهم آن سياره بيشتر شبیه سیاره زحل است تا سياره زمين؛ و محتمل بنظر نميرسد مواد و شرايط لازم حيات در آن وجود داشته باشد.

ساينس دانان تا کنون حدود ۲۵۰ «ايکزوپلنيت» يا سياره های دوار را در خارج از نظام شمسی ما کشف کرده اند که بدور يک ستاره غير از آفتاب ما ميچرخند.

معهذا ستاره «کانکري ۵۵» بدون شک تا کنون ريکارد جذب و نگهداری زياد ترين تعداد سياره هاي تثبيت شده را قايم ساخته است.

تنها يک ستاره ديگر کشف شده که چهار سياره دوار بدور خود دارد، در حاليکه چندين ستاره د يگر است که تنها ۳ و يا کمتر سياره دارد.

XS
SM
MD
LG