لینک های دسترسی

Breaking News

عنعنۀ نوشيدن چای در فرهنگ و ادبيات چين


عنعنۀ نوشيدن چاي در فرهنگ و ادبيات چين ، سابقۀ تقريباً ۵ هزار ساله داشته و تا هنوز هم در زندگئ مردم بسياري از مناطق قارۀ آسيا، اهميت خاص خود را حفظ کرده و با وصف تحرُک و سرعت امروزي در نحوۀ زندگانئ اکثر جاها ، باز هم، براي رفع خستگي، نوشيدن يک چاينک چاي داغ و خوشمزه ، محبوبيت خود را حفظ کرده است.

در کمپنئ لم کيي يين ، واقع در هانگ کانگ ، جائيکه چاي خام به شکل فر اورده هاي نهائي به بازار عرضه مي شود. صاحب کمپني (لم کوان يين )، ا ز ۵۰ سال به اينطرف در صنعت تهيۀ چاي اشتغال داشته و شخص صاحب تجربه ميباشد.

وي کمپنئ تهيۀ چاي لم کيي يين را در سال ۱۹۵۵ تأسيس کرد ، و اخيراً يک مغازۀ فروش چاي را در شهر ڤنکو ڤرء کانادا ، باز کرده است.

اقاي لم ميگويد، تعداد خريداران پير و جوان ، تقريباً برابر هستند که ذوق شان در نحوۀ تهيۀ چاي از هم متفاوت ميباشد.

او ميگويد که طبقۀ جوان به چاي کم رنگ تر مانند چاي سبز علاقه دارند که ميگويند به صحت مفيد است، در حاليکه مردمان مُعمر و کلان سال که از دير زماني به نوشيدن چاي عادت داشته اند، چاي تيره رنگ را مي پسندند، آنها نيز عقيده دارند که به سلامتئ وجود فايده دارد، ولي طعم آن بهتراست.

ژو ژوانگي که با اتحاديۀ چاي در پيکنگ کار ميکند، ميگويد عقيده بر اين است که طبقۀ جوان چون والدين شان به چاي علاقمند نيستند، ولي اين اصل قضيه نميباشد.

او میگوید نوشيدن چاي سبز در بين جوانان افزايش مييابد زيرا به طبقۀ جوان راجع به حفظ الصحه بيشتر اموزش داده ميشود و چاي يک نوشيدنئ صحي پنداشته ميشود.

لم ميگويد، مردميکه از مغازۀ او خريداري مي کنند بيشتر به خريد ( چاي برگ ) ، نسبت به خريطه هاي چاي که در آب جوشانده ميشود ، علاقمند ميباشند، زيرا مردم به ياد گرفتن دم کردن چاي به شيوۀ قديم، بيشتر دلچسپي دارند.

با وصف همه ، مشروبات سُبُک و گوارا و همچنان غذاي هائيکه به سهولت و سادگي تهيه مي شوند، نسبت به والدين شان ، مورد علاقۀ طبقۀ جوان در آسيا ميباشد.

و بالاخره انتظار کشيدن، جهت تهيۀ يک پيالۀ چاي گوارا، براي پير و جوان آسيائي، تا هنوز هم ارزش دارد.

XS
SM
MD
LG