لینک های دسترسی

Breaking News

اتفاقات در طول سالهای مختلف در جهان


بتاريخ بيست و هشتم ماه نومبر سال ۱۹۸۹ ، حزب کمونست چکوسلواکيا انحصار قدرت سياسي را از دست داده و اجازه داد انتخابات آزاد در ماه آينده براه انداخته شود.

اين، در پاسخ به تغيراتي در کشور هاي ديگر بلاک شرقي بود که در کشور هاي همسايه اين چنين کاري را انجام داده بودند.

بتاريخ بيست و هشتم ماه نومبر سال ۱۹۳۳، يک موافقت عاجل بين دسته هاي متخاصم حکومتي که بخاطر نظارت و کنترول از کيوبا مبارزه مينمودند، بوجود آمد. در آنوقت عقيده برآن بود صلح درآنکشور مستقر خواهد شد.

در بيست و هشتم همين ماه در سال ۱۹۴۴، سربازيکه قرار بود اولين بم را به توکيو پرتاب نمايد از اين رويداد به خانمش از طريق اسوشيتد پرس، اطلاع داد.

دليل اينکه چرا او اين آگهي را به خانمش از راه اي پي فرستاد اين بود که در آن وقت تيلفون ويا تلگرافي مورد استفاده قرارنداشت.

نه تنها اين، پستۀ هوائي بيش از يک هفته وقت را در بر ميگرفت.

در همین روز در سال ۲۰۰۳ ، رئيس جمهور بش تصميم گرفت تا يک موضوع مهم را روز شکر گزاري يا تنکس – گڤنگ، اعلام کند.

هنري کيسنجر وزير خارجۀ سابق مسوليت جمع آوري اطلاعاتي داده شد که منجر به حملات يازدهم سبتمر سال ۲۰۰۱گرديد.

ريس جمهور بش در اتخاذ اين تصميم در آن روز مورد انتقاد قرار گرفت که نظر به دلايل سياسي تعداد زياد مردم راجع به آن آگهي نداشتند.

متاسفانه ملاحظاتي بخاطر بعضي اشتباهات کيسنجر در هنگاميکه در جنگ ويتنام درگيربود وجود داشت که دليل عمدۀ انتقادات مردم روي همين بدگماني بود.

----------------------------------------------

بتاريخ بيستم ماه نومبر سال ۱۹۴۵ محاکمۀ نورنبرگ با

يک هيئت منصفۀ نظامي که مرکب از چهار قاضي از چهار کشور ايالات متحده، اتحاد شوروي، برتانيه و فرانسه بودند شروع گرديد.

درين محاکمه ۲۰ افسر از رهبران نازي متهم به جرايم جنگي بشمول جرايم ضد انسانيت شده بودند.

در همين روز در سال ۱۹۳۱ کشورهاي ايطاليا و ايالات متحده در تلاشهاي حفاظت صلح باهم متحد شدند. اين دو کشور درين مسئله داراي مفکوره مشترک بودند.

بتاريخ بيستم ماه نومبر سال ۱۹۴۴ تانکهاي روسي و امريکائي به کشور هاي آستريا و چکوسلواکيا داخل شدند. اين تانکها رهسپار شهر لوسينک بودند که يکي از مراکز عمدۀ مخابرۀ قواي نازي بشمار مي آمد.

در بيستم ماه نومبر سال ۱۹۵۳ کشور پولند از کشورهاي همسايه خواستار کمک گرديد. قسمتي ازين کمک از جانب جرمني داده شد.

تشويش آن بوجود آمد که اردوي جديد تحت تأثير جرمني قرار خواهد گرفت و سبب جنگ جهاني جديدي خواهد گرديد.

لذا از کشور هاي فرانسه، بلجيم، لکزمبورگ، ناروي، دنمارک و هالند درخواست گرديد تا در مورد تجمع اين قوا اطلاعات ارائه بدارند. همچنان پولند به تقاضاي کانفرانس پنج کشور بزرگ در مورد آيندۀ جرمني با روسيه همنوائي نشان داد.

بتاريخ بيستم ماه نومبر سال ۱۹۶۲ جان اف کنيدي رئيس جمهور امريکا در مقابل وعدۀ خروج طيارات بم افگن شوروي، امر داد تا به محاصرۀ کيوبا توسط قواي ايالات متحده پايان داده شود.

همچنان کنيدي در همين روز و در همين سال فرماني را امضا نمود که به اساس آن به تبعيض در مورد خريد خانه در ايالات متحده پايان بخشيد.

گرچه اين فرمان هيچگاهي به زور مرعي الاجرا قرار نگرفت اما اينکار به مؤسسات خانه سازي و قرضه دهنده واگزار گرديد تا آنرا تطبيق نمايند.

-----------------------------------------------------------

در ۵ نوامبر سال ۱۷۳۳ اولين شمارۀ جريدۀ هفته وار نيويارک توسط (جان

پيتر زينگ) به نشر رسيد.

در سال ۱۹۱۱ اولين پرواز سراسر قارۀ امريکا آغاز شد. (کالبرايت راجرز) با پرواز از خليج (پيبز هد) نيويارک به جانب پاساديناي کاليفورنيا حرکت نمود.

اين پرواز ۴۹ روز را در بر گرفت. ۲۴ روز نظر به خراب بودن هوا و مشکلات تخنيکي به هدر رفت و روز هاي ديگر را وي در همه نقاط ترورسيتي توقف نمود.

در ۵ نوامبر سال ۱۹۳۰ (سين کلير لوئيز)، نويسنده، درامه نويس و منتقد اجتماعي جايزۀ نوبل ادبيات را نصيب گرديد. وي اولين امريکايي بود که اين جايزه را براي امريکا کمايي نمود.

در ۵ نوامبر سال ۱۹۴۶(جان اف کندي) رئيس جمهور فقيد امريکا، بسن ۲۹ سالگي، با منحتب شدن در سناي امريکا، زندگي سياسي خود را آغاز نمود. وي به نمايندگي از ايالت ماساچوست به سناي امريکا راه يافت.

در ۵ نوامبر سال ۱۹۵۵ اوپراي ملي ويانا، رسماً در اطريش افتتاح گرديده و به ۱۷ اشغال خارجي نقطۀ پايان گذاشت.

و در ۵ نوامبر سال ۱۹۶۵ (عبدل رحمان ال عرياني) صدراعظم اسبق يمن، با براه انداختن جنبش ۵ نوامبر، (از سلال) رئيس جمهور آنکشور را از قدرت برانداخته و زمام امور را در يمن در دست گرفت.

XS
SM
MD
LG