لینک های دسترسی

Breaking News

اقدام کشور های مشترک المنافع در مورد وضع پاکستان


وزرای خارجه کشور هاي مشترک المنافع برتانيه روي اين مطلب بحث ميکنند که آيا بخاطر وضع حالت اضطرار در پاکستان، آنکشور را تعليق نمايند يا خير.

گروه عمليات وزرای کشور هاي مشترک المنافع امروز دوشنبه در لندن جمع شده اند تا در مورد انداختن فشار بر پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان، برای خاتمه دادن به حالت اضطرار، تصميم بگیرند.

رئيس اين گروه که وزير خارجه مالتا است ميگويد تعليق پاکستان از اين گروه ۵۳ عضويی يکي از مفکوره هايست که تحت غور گرفته شده است.

وي علاوه کرد که احتمال وضع تعزيرات ديگر نيز متصور ميباشد.

يک نطاق گوردن براون، صدراعظم برتانيه امروز گفت که پاکستان بايد قانون اساسی را احياء کرده و قيودات را که تحت حالت اضطرار بميان آمده است، فورا بردارد.

کشور هاي مشترک المنافع قبلا پاکستان را براي مدت پنج سال بعد از آن از گروه خارج کردند که مشرف در سال ۱۹۹۹قدرت را از طريق يک کودتا بدست گرفته بود.

جنرال مشرف اعلام حالت اضطرار را توجيه کرده ميگويد که براي از بين بردن حملات افراطيون و فعالين قوه قضائی لازمی بود.

تحت حکمروايي حالت اضطرار ، هزاران وکيل حقوقي و فعالين مخالف حکومت در توقيف بسر ميبرند، مظاهرات ممنوع قرار داده شده است.

.قضات محکمه عالي پاکستان برکنار گرديده اند

XS
SM
MD
LG