لینک های دسترسی

پارلمان آلمان ماموريت اردو را در افغانستان تمديد کرد


پارلمان آلمان ماموريت نظامي آن کشور را در افغانستان براي يک سال ديگر تمديد کرد. مجلس سفلي پارلمان با ۴۱۴ راي موافق، ۱۴۵ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع تمديد ماموريت را تصويب نمود.

آلمان سه هزار عسکر در افغانستان دارد که عمدتاً در مناطق نسبتاً آرام شمال کشور مستقر شده اند.

قواي بحري آلمان نيز کشتي راني را از خارج سواحل شاخ افريقا مراقبت ميکند.

XS
SM
MD
LG