لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت فليپين و جدائي طلبان روی يک موطن مسلمانان بتوافق رسيدند


حکومت فليپين روي يک موطن مسلمانان در ايالت جنوبي منندناو با شورشيان جدائي طلب بتوافق رسيده است.

هيئت حکومت فليپين در مذاکرات و جبهۀ آزادى بخش اسلامى مورو توقع دارند اين توافق که سرحدات يک موطن مسلمانان را تعيين ميکند، تا ماۀ آگست سال آينده بتوافق صلح منجر گردد.

اين توافق بعد از دو سال مذاکره در پايتخت ماليزيا بميان آمد. اين پيشرفت قابل ملاحظه به بن بستى خاتمه ميبخشد که از سال گذشته باينطرف بوجود آمده بود.

رودولفو گارسيا، رئيس هيئت فليپين در مذاکرات گفت مطمئن است که اين توافق دو جانب را در هرنوع آزمايش و چالشي در آينده ياري خواهد کرد.

ميزبانان ماليزيائي گفتند يک دور ديگر مذاکرات اکتشافي در ماۀ دسمبر، قبل از مباحثات رسمي اوائل سال آينده داير خواهد شد.

XS
SM
MD
LG