لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان گرجستان تصويب کرد که حالت اضطرار شام جمعه رفع گردد


پارلمان گرجستان تصويب نموده که حالت اضطرار سراسري يک هفته اي در آن کشور شام جمعه رفع گردد.

نينو بورياناجه، رئيس پارلمان اين تصويب را اعلام کرده گفت کشور ديگر معروض بخطر نيست. ميخائيل ساکاش ڤيلي، رئيس جمهور فرمان حالت اضطرار را هفتۀ گذشته بعد از شش روز احتجاجات عظيم در تفليس که بتصادمات با پوليس منجر شد، صادر کرد.

اين فرمان مظاهرات علني و نشرات خبري مستقل را ممنوع قرار داد. فعالين مخالف حکومت، رئيس جمهور را به فساد اداري متهم کرده و تقاضا نمودند که او استعفي بدهد.

در يک انکشاف جداگانه، عساکر روس مستقر در پايگاه هاي نظامي گرجستان ديشب دو صد سال حضور نظامي روسيه را در گرجستان خاتمه دادند.

اما روسيه هنوز هم يک قواي حافظ صلح را در دو منطقۀ جدا شدۀ ابخازيه و اوسيتياي جنوبي حفظ نموده است.

مقامات گرجستان اين عساکر روس را به پشتيباني از جدائي طلبان دران مناطق متهم کرده اند.

XS
SM
MD
LG