لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده در قبال توفان مهلک بنگلاديش به آن کشور کمک فرستاد


جورج بش، رئيس جمهور و لورا بش بانوي اول ايالات متحده مراتب تسليت شان را بخاطر قربانيان توفان موسوم به «سيدر» ابراز داشته اند، که بيش از ۲۲ نفر را هلاک و صدها هزار تن ديگر را متضرر ساخته است.

يک بيانيۀ روز شنبۀ قصر سفيد حاکيست که کشتي هاي طياره بردار کي ير سارژ و اسکس بسوي بنگلاديش حرکت نموده تا در عمليات نجات کمک کند.

علاوتاً، يک هيئت ۱۸ عضوي طبي قواي نظامي که قبل از توفان در بنگلاديش بود، کمک طبي فراهم ميکند.

مقامات امروز در بنگلاديش گفتند وفات بيش از ۲۲۰۰ نفر را در توفان قوي بحري که بروز پنجشنبه جنوب کشور را متضرر ساخت، تائيد کرده اند.

انتظار ميرود وقتي مقامات بمناطق ساحلي که بيشترين صدمه را متحمل شده، دسترسي پيدا کنند، تعداد تلفات بلندتر برود.

XS
SM
MD
LG