لینک های دسترسی

ايالات متحده در قبال توفان مهلک بنگلاديش به آن کشور کمک فرستاد


جورج بش، رئيس جمهور و لورا بش بانوي اول ايالات متحده مراتب تسليت شان را بخاطر قربانيان توفان موسوم به «سيدر» ابراز داشته اند، که بيش از ۲۲ نفر را هلاک و صدها هزار تن ديگر را متضرر ساخته است.

يک بيانيۀ روز شنبۀ قصر سفيد حاکيست که کشتي هاي طياره بردار کي ير سارژ و اسکس بسوي بنگلاديش حرکت نموده تا در عمليات نجات کمک کند.

علاوتاً، يک هيئت ۱۸ عضوي طبي قواي نظامي که قبل از توفان در بنگلاديش بود، کمک طبي فراهم ميکند.

مقامات امروز در بنگلاديش گفتند وفات بيش از ۲۲۰۰ نفر را در توفان قوي بحري که بروز پنجشنبه جنوب کشور را متضرر ساخت، تائيد کرده اند.

انتظار ميرود وقتي مقامات بمناطق ساحلي که بيشترين صدمه را متحمل شده، دسترسي پيدا کنند، تعداد تلفات بلندتر برود.

XS
SM
MD
LG