لینک های دسترسی

Breaking News

بم گزاري در دو شهر عراق ۴ نفر را کشت


مقامات عراقي ميگويند انفجار بمي که در يک موتر تعبيه شده بود، در شهر موصل، در شمال بغداد، سه نفر را کشته و ۱۶ تن ديگر را مجروح ساخت.

در شهر تکريت در مناطق مرکزي عراق انفجار يک بم، حد اقل يک نفر را کشته و يک نفر ديگر را مجروح ساخت.

اين دو نفر کوشش ميکردند بم را خنثي سازند.

در ساير خبرها، مقامات عراقي ميگويند آن مامورين وزارت صحيه را که بکمک به مليشياهاي شيعه که در خشونت ها فرقوي دست داشتند، متهم ميباشند، بزودي محاکمه خواهند کرد.

يک سخنگوي حکومت در بغداد اين دو نفر را حکيم زميلي، معين وزارت صحيه و جنرال حميدالشماري، رئيس امنيت وزارت صحيه معرفي نمودند.

طبق ادعا اين دو نفر بمليشيا هاي شيعه هدايت ميدادند و يا آنها را کمک ميکردند تا صدها مريض سني را از شفاخانه ها اختطاف نموده و بکشند.

XS
SM
MD
LG