لینک های دسترسی

Breaking News

تيم هاي نجات اوکرائين با شعله هاي آتش در نبرد هستند


کارمندان نجات در شرق اوکرائين با جديت زياد در جستجوي سي تن از معدن چيان مفقود الاثر در زير زمين بعد از انفجاري هستند که بيش از هفتاد نفر ديگر از کارگران معدن را بروز يکشنبه به هلاکت رسانيد.

مقامات ميگويند که امروز دوشنبه آتش مانع مساعي نجات در معدن «ًزس ياد کو» در منطقه «دون تسک» گرديده است.

بيش از ۳۵۰ کارگر معدن از هنگامي که در آن گاز ميتن منفجر شد از معدن بيرون کشيده شده اند.

اين انفجار در منطقه ايکه بيش از يک هزار متر از سطح زمين عمق دارد، بروز يکشنبه صورت گرفت.

مامورين اتحاديه ها ميگويد که آنها بيم دارند که امکان اندک براي نجات سالم معدن چيان وجود دارد.

ويکتور يشچينکو ، رئيس جمهور اوکراين امروز دوشنبه از دون تسک بازديد نمود، تا روي مساعي در جهت تحقيقات روی اين انفجار، فشار بياورد.

بروز يکشنبه وي حکومت رقيب، خود ويکتور يونوکوويچريال، صدراعظم آنکشور را مسول دانست که او در اصلاحات معادن و تامين مصؤونيت در آن ها ناکام بوده است.

آقاي يونوکوويچ که يکي از باشندگان منطقه معادن است، از ين معدن بروز يکشنبه بازديد نموده بود.

XS
SM
MD
LG