لینک های دسترسی

بنگلاديش کمک بيشتر جامعۀ جهانی را تقاضا کرده است


بنگلاديش در صدد جلب کمک های بيشتر برای نجات يافتگان طوفان بحری ويران کن هفتۀ گذشته شده است که مليون ها تن را بيخانمان ساخته و باعث هلاکت هزاران نفر ديگر در آن کشور شده است.

وزارت خارجۀ بنگلاديش بيانيه را امروز سه شنبه نشرکرده و گفته که آن کشور از هر نوع کمک جامعۀ بين المللي استقبال ميکند.

مقامات ميگويند درحدود ۱۴۰ مليون دالر کمکم تاکنون وعده داده شده است.

پنج روز بعد از طوفان بحري قوي که سواحل جنوب غرب آن کشور را مورد حمله قرار داد، هزار ها نفر گير مانده اند و مردم گرسنه هنوز در انتظار مواد خيريه هستند. اکثریت شان در بدن سر پناه بسر میبرند.

XS
SM
MD
LG