لینک های دسترسی

Breaking News

وقوع یک زلزله در ايران


حد اقل ۲۰ شاگرد خردسال يک مکتب در يک منطقۀ دور افتادۀ ايران امروز سه شنبه وقتي اندکي زخمي شدند که يک زلزلۀ بشدت پنج اعشاريه يک آن کشور را تکان داد.

ارنا آژانس خبر رساني رسمي ايران گزارش داد که تنها خسارۀ گزارش شدۀکارمندان نجات ناشي از اين تکان ،ايجاد درز ها در ديوار هاي بعضي منازل بود.

ارنا گفت اطفال مکتب درحالي زخمي شده اند که از عمارت مکتب فرار ميکردند. اين زلزله درنزديک محلۀ قلعۀ تال در حدود ۶۰۰ کيلومتري جنوبغرب تهران بوقوع پيوست.

قلعۀ تال در ايالت شرقي نفت خيز خوزستان موقعيت دارد که تکان زلزله در تمام قراوقصبات آن احساس شد.

ايران کشوري با سابقۀ تکانهاي زلزله بخاطريست که بالاي چندين خطوط زلزله خيز کسر زمين واقعيست .

XS
SM
MD
LG