لینک های دسترسی

Breaking News

شيرين عبادي


شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، از حکومت ايران تقاضا کرده است از شوراي امنيت ملل اطاعت کند و فعاليت غني سازي يورانيوم خودرا ملتوي سازد.

حقوقدان و فعاليت گر حقوق بشر ايراني گفت «ايران بايد به فيصه نامه هاي شوراي امنيت ملل متحد احترام گذارد و آن بدين معني است که عمليه غني سازي يورانيوم خود را ملتوي ساخته و منازعه بر موضوع زروي را از طريق گفت و نشود حل و فصل کند.»

او اظهار کرد «داشتن تکنولوژی اتمی حق ايران است، اما ما حقوقی ديگر داريم که بايد حفظ و نگهداري گردد، بشمول حق زيستن در صلح!»

در سال قبل شورای امنيت موسسه ملل دو مسوده فيصله نامه هائی را تصويب کرد که تعذيراتی را بر ايران بخاطر خود داري آن کشور از تعليق عمليه غنی سازي يورانيم، تحميل نمود.

از يورانيوم غنی شده ميتوان در تهيه اسلحه اتومی استفاده کرد. پنج عضو دايمی شورای امينت ملل متحد: چين، ايالات متحده، بريتانيا، فرانسه و روسيه، در حال حاضر تصويب يک مسوده سومی را تحت مطالعه قرار داده اند که تعزيرات بیشتری را بر ايران، تحميل ميکند.

يک پيشنهاد پنج کشور عضو دايمی شورا و جرمنی که به ايران، در صورتيکه ٌن کشور عمليه غنس سازس يورانيم اش را بحال تعليق قرار بدهد، مشوق ها و همچنان فرصت در پيش گيري مذاکرات را ميدهد، هنوز بحال خود باقيست.

رئيس جمهور جارج دبليو بوش ميگويد او در جهت حل معضله، راه ديپلوماسی را پيش ميگيرد، اما او هيچ راه بديل ديگر راه، به اصطلاح از روي ميز، برنداشته است.

آقاي بش اخيراً با رهبران فرانسه ، جرمني و جاپان در واشنگتن ملاقات کرد. او در يک کانفرانس مطبوعاتي مشترک با «ياسوو فوکودا» صدراعظم جاپان به تاريخ ۶ نوامبر ۲۰۰۷ ظاهر شد و گفت: «صدراعظم فکود و من موافق هستیم که یک دارای اسلحه اتمي، امنيت شرق ميانه و ماوراي آنرا تهديد خواهد کرد.

دو کشور در مساعي خود مان براي تغيير برخورد و سلوک رژيم ايران از راه ديپلوماسي، متحد مي باشيم. ما موافقه کرديم که فشار بين المللي عليه ايران بايد وجود داشته و رشد هم خواهد کرد، مگر اينکه ايران خود را متعهد به تعليق غني سازي يورانيوم سازد.«

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران گفت ايراني هائيکه که با روش او در رسیدگي به موضوع اتومي ايران موافق نيستند، خائين اند.

اما رئيس جمهور بش گفت اين مشی حکومت ايران است که عليه بهترين مفاد و علايق مردم ايران کار ميکند.

رئيس جمهور در يک خطابه مستقيم بمردم ايران گفت «ما به تاريخ و به عرف و تعامل شما ارج مينهيم. معهذا بر شما مردماني حکومت ميکنند و تصميم ميگيرند که شما را از مابقی جهان تجريد ميکند، در حاليکه شما بهتر از آنرا ميتوانيد انجام بدهد.«

XS
SM
MD
LG