لینک های دسترسی

Breaking News

ايران موافقه کرده است با ايالات متحده مذاکره نماید


ايران با برگزاری يک دور تازۀ مذاکرات با ايالات متحده، روی وضع امنيتی در عراق، موافقه کرده است.

ارنا ،آژانس خبر رساني رسمي ايران از منوچهر متکي وزير خارجۀ نقل قول کرده که گفته، اين مذاکرات در آيندۀ نزديک بر گزار خواهد شد.

متکي از موسسۀ ملل متحد تقاضا کرده بود پلانی را برای خروج قوای خارجي از عراق طرح نمايد.

در سال جاري مقامات ايراني و امريکايي روي اوضاع در عراق سه دور مذاکرات را بر گزار نموده اند.

جلسۀ بسويۀ سفراي دو کشور درماه می اولين مذاکرات بسويۀ عالی در قريب سه دهه بين دو کشور بود.

ايالات متحده ايران را به توليد اسلحۀ ذروي ملزم ميداند، الزاميکه ايران آنرا نکذيب ميکند.

ماه گذشته ايالات متحده اعضاي توظيف شدۀ محافظين انقلاب ايران را بحيث انتشار دهندگان اسلحۀ تخريب و کشتار دسته جمعی، و قواي نخبۀ قدس ايران را بحيث حاميان دهشت افگني در شرق ميانه اعلان کرد.

XS
SM
MD
LG