لینک های دسترسی

رهبران کشور های جنوبشرق آسيا يک منشور تاريخی را امضاء نمودند


رهبران کشور هاي جنوبشرق آسيا درحالي يک منشور تاريخي مبني بر يکجا نمودن منطقه را امضا نمودند که بحثهاي دوامدار در بارۀ حقوق بشر در برما فضاي جلسات را مکدر ساخته است.

اعضاي انجمن کشور هاي جنوبشرق آسيا که بنام مخفف آسين ياد ميشود، طي مراسم خاص امروز سه شنبه در سنگاپور، منشوری را امضا نمودند که آسين را در اجلاس، مذاکرات و مباحثات بين المللی، هویت قانونی بخشیده و مقررات مشترکی را برای مذاکرات روی تجارت، سرمايه گذاري، محيط زيست و ساير ساحات، تعين ميکند.

اين منشور در عين زمان در تشکيل يک ادارۀ حقوق بشر را در خواست ميکند، اما اين اداره برای تطبيق معيار هاي حقوق بشر، فاقد یک معیار و طرزالعمل است.

منشور بايد توسط کشور هاي عضو تصويب گردد. فليپين هشدار داده است که کانگرس آن کشور احتمالاً اين منشور را تصويب نخواهد کرد، مگر اينکه رهبران نظامي برما دموکراسي را اعاده و آنگ سان سوچي رهبر طرفدار دموکراسي و برندۀ جايزۀ صلح نوبل را از قيد آزاد سازند.

XS
SM
MD
LG