لینک های دسترسی

ادامه تهاجم اردوی پاکستان در درۀ نا آرام صوات


قواي نظامي پاکستان به تهاجمش عليۀ تندروان طرفدار طالبان در درۀ نا آرام شمالي صوات در حالي دوام داده اند که باشندگان محل منطقه را قبل از يک عمليات بزرگ ترک ميگويند.

يک نطاق اردو ميگويد، حد اقل ۱۵ تندرو امروز سه شنبه در زدوخورد هاي تازه در نزديک محلۀ شنگالي کشته شده اند.

در عين زمان، باشندگان صوات منازلشان را قبل از يک عمليات عمدۀ نظامي عليۀ تندروان ، ترک ميگويند.

قواي نظامي از مردم خواسته تا محلاتشان را ترک گويند تا تلفات افراد ملکي صورت نگيرد.

وزارت داخلۀ پاکستان ميگويد، تا کنون ۱۳۰ تندرو طرفدار طالبان در درۀ صوات از هفتۀ گذشته بدين سو در حاليکه هليکوپتر هاي نظامي و قواي توپخانه تندروان را هدف قرار داده کشته شده اند.

نا آرامي در درۀ صوات ماه گذشته وقتي شعله ور شد که يک ملاي طرفدار طالبان بنام ملا فضل الله جهاد را عليۀ حکومت پاکستان اعلان کرد و پيامش را از طريق يک راديو مخفي اف ام پخش کرد.

XS
SM
MD
LG