لینک های دسترسی

Breaking News

اردوي پاکستان تندروان را از يک منطقۀ شمال غرب آنکشور بیرون کرد


اردوي پاکستان ميگويد عساکر طي يک حملۀ جديد در هفتۀ جاري، تندروان طرفدار طالب را از بخش هائي از ولايت سرحد شمال غربي اخراج نموده اند.

تورن جنرال وحيد ارشد، نطاق اردو به صداي امريکا گفت عساکر تندروان را عمدتاً از مناطق شهري در وادي صوات و منطقۀ شنگلا، اخراج کردند.

او گفت طي دو روز گذشته در حدود ۴۰ تندرو کشته شده اند. ارشد ميگويد قواي نظامي بساکنين محل هشدار داد که بمنظور تجريد جنگجويان تندرو و جلوگيري از تلفات، از بعضي از دهکده ها خارج شوند.

او ميگويد قواي نظامي براي کساني که بخاطر جنگ از خانه هاي شان بيجا شده اند، سرپناه و تدارکات فراهم ميکند. اين جنگ ها هزاران نفر را وادار ساخته منازل شان را ترک کنند.

ناآرامي ها، ماۀ گذشته در وادي صوات وقتي آغاز يافت که مولانا فضل الله، ملاي طرفدار طالبان جهاد را عليۀ حکومت پاکستان اعلام نموده و اين پيام خود را از طريق يک استيش راديوي اف ام مخفي پخش نمود.

تندروان پيرو فضل الله طي ماه هاي گذشته، کنترول بخش هاي بزرگ منطقه را بدست گرفته اند.

XS
SM
MD
LG