لینک های دسترسی

هيئت ايران در مذاکرات ذروي و سولانا هفتۀ آينده در لندن ملاقات ميکنند


وسايل نشراتي ايران ميگويد قرار است رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي و يک مقام ارشد اتحاديۀ اروپائي هفتۀ آينده در لندن ملاقات نموده و پروگرام ذروي تهران را مورد بحث قرار دهند.

از قول جواد وعيدي، معاون رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي گزارش داده شده که مذاکرات بين سعيد جليلي، رئيس هيئت ايران و هاڤير سولانا، رئيس سياست خارجي اتحاديۀ اروپائي بتاريخ ۳۰ نومبر برگزار خواهد شد.

قبلاً محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران هرنوع سازش را با غرب در مورد پروگرام ذروي آن کشور رد نموده بود.

آقاي احمدي نژاد امروز طي بيانيه اي در شهر شمالي اردبيل گفت اگر ايران حتي يک سازش کوچک پيشنهاد نمايد، قدرت هاي غربي بعدتر با تهديد، خواستار سازش هاي بيشتر ميشوند.

قرار است سولانا تا آخر ماۀ جاري در مورد تمايل ايران به پيروي از تقاضا هاي متوقف ساختن غني سازي يورانيم بقدرت هاي جهان گزارشي را ارائه نمايد.

XS
SM
MD
LG