لینک های دسترسی

Breaking News

نمايندۀ خاص ملل متحد براي برما خواستار نقش قوي تر براي حل بحران است


ابراهيم گمباري، نمايندۀ ملل متحد در حاشيۀ کنفرانس منطقوي سران در سنگاپور با رهبران آسيائي ملاقات کرده و ميگويد نقش او در قسمت کمک براي حل بحران سياسي برما بايد تقويه گردد.

گمباري امروز طي صحبت با بعضي از رهبران آسيائي گفت او بايد تمايل برما را جهت برآورده ساختن تعهداتش در همکاري با ملل متحد آزمايش کند.

قرار بود گمباري جلسۀ سران انجمن کشورهاي جنوب شرق آسيا و ساير رهبران آسيائي را رسماً در جريان مساعي خود جهت حل بحران قرار دهد.

ولي به تعقيب مخالفت برما که عضو انجمن است اين موضوع فسخ شد.

گمباري گفت در حاليکه او بخاطر فسخ گزارش مايوس گرديده ولی از ين موضوع رضائيت دارد که هنوز هم توانست در جريان سفرش به سنگاپور با رهبران منطقه ملاقات کند.

XS
SM
MD
LG