لینک های دسترسی

حامد کرزی ميگويد اکثر رهبران طالبان به حکومت مراجعه ميکنند


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ميگويد رهبران زيادي از طالبان در کوشش براي مصالحه به حکومت مراجعه ميکنند.

رئيس جمهور افغانستان امروز گفت تنها درين هفته حد اقل پنج تماس عمده با رهبري طالبان در پاکستان که ميخواهند به افغانستان بر گردند بعمل آمده است.

آقاي حامد کرزي اين مطالب را در جريان کنفرانس خبري در کابل به تعقيب مذاکره با ياپ دي هوپ سخيفر منشي عمومي پيمان ناتو در کابل اظهار داشت.

رئيس جمهور افغانستان ميگويد اين تماسها بطور منفردانه با اعضاي طالبان در افغانستان و پاکستان بعمل آمده نه با مقامات مرکزي که از حرکت طالبان در مجموع نمايندگي ميکند.

آقاي کرزي ميگويد حکومت آماده است با اعضاي طالبان که جزئي از القاعده و يا ساير شبکه هاي دهشت افگني نيستند کار نمايد.

در سال ۲۰۰۱ تهاجمي تحت رهبري ايالات متحده رژيم سختگير اسلامي طالبان را در افغانستان سقوط داد.

در سالي که گذشته شورشيان حملات انتحاري را عليه ناتو، نظاميان ايالات متحده و قواي افغانستان افزايش داده است.

بيش از شش هزار نفر در خشونتهاي مرتبط با شورشيان تا کنون در سال جاري کشته شده اند

XS
SM
MD
LG