لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس ذروي ملل متحد:ايران بايد جزئيات پروگرام ذروی خود را تصريح کند


رئيس ادارۀ انرژي ذروي ملل متحد ميگويد ايران در مورد افشاي جزئيات پروگرام ذروي اش همکاري بيشتر نموده است ولي او ميگويد که تهران بايد جنبه هاي لاينحل کار ذروي اش را تصريح کند.

محمد البرادعي در محضر هيئت مديرۀ ۳۵ عضوي ادارۀ بين المللي انرژي ذروي که جلسات دو روزۀ شان را امروز بمنظور بحث روي بلند پروازي هاي ذروي ايران در ويانا آغاز کردند، صحبت نمود.

اعضاي هيئت مديرۀ ادارۀ بين الملالي انرژي ذروي يک گزارش هفتۀ گذشتۀ آن اداره را تحت غور قرار داده اند، که ايران را بخاطر پيشرفت عمده در افشاي جزئيات در مورد پروگرام ذروي اش، مورد ستايش قرار ميدهد.

اين گزارش همچنان حاکيست که تهران به سرپيچي از تقاضاهاي شوراي امنيت براي متوقف ساختن غني سازي يورانيم، عمليه اي که ميتوان ازان براي توليد اسلحۀ ذروي استفاده کرد، ادامه ميدهد.

امروز در خارج تالار جلسه، علي اصغر سلطانيه، نمايندۀ ايران در ادارۀ بين المللي انرژي ذروي عليۀ مساعي دامنه دار شوراي امنيت جهت توبيخ ايران بخاطر پروگرام ذروي ايران، سخن زد.

XS
SM
MD
LG