لینک های دسترسی

Breaking News

حزب مخالف حکومت جاپان، تقاضای صدراعظم آنکشور مبنی بر ماموریت در افغانستان را رد کرد


رهبران حزب عمدۀ مخالف حکومت جاپان يک تقاضاي صدراعظم را مبني بر منصرف شدن از اعتراض بمقابل از سر گرفتن ماموريت بحري در پشتيباني از عمليات تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان، رد کرده است.

ايچيرو اوزاوا، رهبر حزب ديموکرات جاپان ميگويد اين تقاضا را امروز در جريان ملاقات با ياسوو فوکودا، صدراعظم، در توکيو رد کرد.

اوزاوا بمقابل کمک بحريۀ جاپان بقواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان اعتراض نموده ميگويد چنين عملي تخطي از قانون اساسي صلح خواۀ جاپان است.

حکومت جاپان ميگويد در ماموريت حفظ صلح بايد سهيم شود تا در دپلوماسي جهان نقش چشمگير داشته باشد.

توکيو وقتي مجبور شد اين عمليات شش ساله براي افغانستان را بتاريخ اول نومبر متوقف سازد که مدت اعتبار آن بسر سريد.

مجلس سفلي مقتدر جاپان لايحه اي را براي تمديد ماموريت افغانستان تصويب نمود.

اما مخالفين که کنترول مجلس علياي پارلمان را بدست دارند تعهد کرده اند که مانع هر نوع تمديد شوند. مجلس عليا تا بحال در زمينه اقدام نکرده است.

XS
SM
MD
LG