لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم لبنان: حکومت بعمل باساس قانون اساسي ادامه ميدهد.


فؤاد سينيورا، صدراعظم لبنان که طرفدار غرب است در قبال بسر رسيدن مدت خدمت اميل لحود، رئيس جمهور طرفدار سوريه، بدون تعيين جانشين، در صدد است بمردم لبنان اطمينان بدهد که خطر خشونت وجود ندارد.

آقاي سينيورا امروز گفت حکومتش بفعاليت باساس قانون اساسي ادامه خواهد داد. او علاوه کرد که هدف عمدۀ آن تکميل عمليۀ انتخابات رياست جمهوريست.

پارلمان لبنان بار ديگر بروز جمعه نتوانست رئيس جديد دولت را تعيين نمايد. آقاي لحود قبل از ترک وظيفه حالت اضطرار را اعلام کرده به اردو هدايت داد مسؤليت امنيت کشور را بعهده بگيرد. او نيمه شب جمعه که مدت خدمتش بسر رسيد وظيفه را ترک کرد.

آقاي سينيورا گفت براي حالت اضطرار در لبنان، ضرورتي وجود ندارد و تاکيد کرد که اردو به گزمۀ جاده ها و حفظ امنيت ادامه ميدهد.

از ناآرامي در بيروت گزارش داده نشده است.

XS
SM
MD
LG