لینک های دسترسی

قوای ناتو ۶۵ طالب را در افغانستان کشت


مقامات افغاني ميگويند قواي تحت رهبري ناتو ديشب طي يک حملۀ هوائي در نزديک سرحد پاکستان حد اقل ۶۵ شورشي طالب را بقتل رسانيد.

اما قواي آيسف مربوط ناتو بخاطر دور دست بودن محل جنگ نتوانست تعداد تلفات را تائيد کند.

وزارت داخلۀ افغانستان امروز گفت که شورشيان طالب در ولايت پکتيا اسلحه را توسط اسپ و دو موتر انتقال ميدادند که قواي ناتو و افغاني با آنها مقابله نموده و خواستار حمايت هوائي شدند.

همچنان در ولايت پکتيا، مقامات ميگويند که يک حملۀ هوائي سه تندرو طالب را که در نزديک گرديز ماين فرش ميکرد بقتل رسانيد.

در سال جاري مسيحي تا بحال بيش از شش هزار نفر در خشونت هاي مرتبط به شورشيان بقتل رسيده اند.

XS
SM
MD
LG