لینک های دسترسی

Breaking News

کنفرانس صلح: پیشبرد روند صلح بين اسرائيل و فلسطينيان


در حاليکه نماينده گان براي يک کنفرانس تحت رهبري ايالات متحده امريکا در اناپوليس مريلند گرد هم ميآيند، رئيس جمهور بوش امروز دوشنبه در قصر سفيد با رهبران اسرائيلي و فلسطيني ملاقات ميکند.

هدف ازين کنفرانس آنست که روند صلح بين اسرائيل و فلسطيني ها بسوي يک مرحلۀ جديد حرکت نمايد.

اين کنفرانس با يک ضيافت شام بروز دوشنبه در وزارت خارجه آغاز گرديده و با يک روز مذاکرات بروز سه شنبه در اکادمي بحري ايالات متحده امريکا در اناپوليس دنبال ميشود.

اين اولين بار بعد از گذشت يک دهه است که اسرائيلي ها با نماينده گان ۱۶ کشور عربي و جامعۀ عرب بدور يک ميز حضور بهم ميرساند.

در ميان کشور هاي عربي که وعدۀ نمودند درين نشست اشتراک نمايند کشور هايي قرار دارد که موجوديت اسرائيل را برسميت نمي شناسند. سوريه آخرين کشوري بود که موافقه نمود درين نشست اشتراک نمايد، طوريکه بروز يکشنبه خبر داد که معاون وزارت خارجۀ آنکشور را به اين مذاکرات خواهد فرستاد.

يک سخنگوي حکومت اسرائيل ازين خبر از دمشق استقبال نموده و مايوسيیت در مورد امتناع سوريه از فرستادن يک مامور عاليرتبه تر را کم اهميت جلوه داد.

ميري اينسن طي مصاحبه اي با شبکۀ تلويزيوني سي ان ان اظهار داشت که حقيقت اينست که اشتراک عربستان سعودي و سوريه درين کنفرانس بسيار مهم است.

و درحاليکه مذاکرات روي مسئلۀ صلح بين اسرائيل و فلسطين متمرکز خواهد بود، وي اشاره نمود که کنفرانس اناپوليس ميتواند راه هاي جديد را براي حل مناقشۀ اسرائيل با سوريه روي سرنوشت بلندي هاي گولان باز سازد.

او میکوید: "ما بطور صريح بيان داشته ايم که نه تنها براي صلح با سوريه حاضر استيم بلکه با فلسطيني ها نيز صلح ميخواهيم و اينکه ما درک ميکنيم که صلح با گذشت هاي مشکل توسط هردو جانب ميسر است."

کاندا ليزا رايس، وزير خارجۀ امريکا که ميزبان کنفرانس اناپوليس است از تمايل ايالات متحده به دستيابي يک حل سياسي مسئلۀ اسرائيل و فلسطين قبل از پايان دورۀ رياست جمهوري آقاي بوش سخن زده است.

ميري اينسن به سي ان ان گفت که وي اميدوار است به اين هدف برسيم، اما اضافه نمود که موضوعات بسيار مشکل بايد مورد مذاکره قرار گيرد.

او میگوید: "وقتي شما به موضوعات جنجالي داخل شويد، بلي، تنها جزئيات مطرح نيست، مشکلاتي وجود دارد و ما ميخواهم آنرا مورد بحث قرار دهيم. صايب اريقات که در عين پروگرام سي ان ان ظاهر شد بطور محتاطانه خشوبين بنظر ميرسيد."

وي گفت که رسيدن به يک توافق در جريان يکسال ممکن است و اضافه نمود که در هردو جانب آنچه وي نياز به صلح خواند وجود دارد: "من فکر ميکنم يک نياز واقعي در جانب اسرائيلي و طرف فلسطيني وجود دارد. شما ميدانيد که توافقات بيانگر ضرورت است. و من فکر ميکنم که برفلسيطيني ها و اسرائيلي ها لازم است تا اين تصميم تاريخي را بگيرند."

وي تأکيد ورزيد که براي چهار ماه گذشته ايهود اولمرت صدراعظم اسرائيل و محمود عباس رئيس ادارۀ فلسطيني روي مسايل بسيار بغرنج کار ميکردند و يک روند صلح از قبل در جريان است.

رایس گفت: "و من واقعاً باور دارم که ما ضرورت نداريم يک چرخ را دوباره ايجاد کنيم. من فکر ميکنم حالا وقت تصميم گيري است نه مذاکرات."

ستيفن هيدلي مشاور امنيت ملي قصر سفيد ميگويد که اين نقطه روشن است که هر دو طرف ميخواهند روند صلح به جلو حرکت کند. وي اضافه نمود که حکومت بوش احساس ميکند که زمان آن رسيده که آنها را با يک حمايت قوي بين المللي گردهم آوريم.

XS
SM
MD
LG