لینک های دسترسی

مصاحبه با یک تن از کارشناسان امور شرق میانه در مورد کنفرانس اناپولیس


گریک ماییر، کارشناس امور شرق میانه سابق خبر نگار روزنامه نیویارک تایمز در بیت المقدس با رادیو آشنا صدای امریکا در مورد کنفرانس صلح در اناپولیس ایالت مری لیند در حال بر گزاری است صحبت نموده است.

فشرده آنرا بشنوید:

مرتبط

XS
SM
MD
LG