لینک های دسترسی

Breaking News

بش: راه اندازی مذاکرات صلح مساعد است، اما راه نيل به صلح، راهیست مشکل


رئيس جمهور بش ميگويد، وقت براي براه انداختن مجدد مذاکرات صلح شرق ميانه مساعد است، اما اذعان داشت که مسير نيل به صلح، يک مسير مشکل خواهد بود.

آقاي بش اين تبصره را طي بياناتي بعمل آورد که در خطابۀ امروز سه شنبه براي کنفرانس صلح شرق ميانه آماده ساخته است.

رئيس جمهور امريکا گفت هدف اين کنفرانس يک روزه رسيدن بيک موافقه نه، بلکه براه انداختن گفت و شنود بين اسرائيل و فلسطينان ميباشد.

آقاي بش همچنان گفت دو جانب بايد با هم کار کنند تا يک دولت مستقل و دموکراتيک فلسطيني ايجاد شود.

نمايندگان تقريباً ۵۰ کشور و سازمان هاي بين المللي در اين جلسه در حومۀ شهر واشنگتن اشتراک کرده اند.

شان مکارمک سخنگوي وزارت خارجۀ امريکا ميگويد، کنفرانس اناپوليس معادل طرفداري بين المللي از يک عمليۀ مباحثه است که همين حالا جريان دارد.

اين اولين بار در بيش از يک دهه است که اسرائيل با نمايندگان بسياري کشور هاي عربي و جامعۀ عرب ملاقات ميکند.

عربستان سعودي و سوريه که هر دو اسرائيل را برسميت نميشناسند، در بين کشور هاي شامل در اين کنفرانس اند.

رئيس جمهور بش به اشتراک کنندگان اين کنفرانس در جريان ضيافت شامي که در وزارت خارجه ترتيب شده بود، خطابه ايراد کرد.

وي گفت هدف مشترک آنها موجوديت اسرائيل و فلسطين پهلو به يهلوي هم بحيث دولتهاي دموکراتيک در صلح و امنيت ميباشد.

XS
SM
MD
LG