لینک های دسترسی

کشته شدن يک نفر در مظاهرات در کرانۀ غربي


کارمندان امور طبی فلسطينی ميگويند که يک نفر در جريان مظاهراتی کشته شده است که عليۀ کنفرانس امروزی صلح شرق ميانه در شهر اناپوليس مری لند، درکرانۀ غربي براه افتاده بود.

کارمندان صحی گفتند اين شخص در اثر اصابت مرمی هنگامی کشته شد که قوای امنيتی فلسطينی براي متفرق ساختن مظاهره کنندگان شليک هاي هوايی میکرد.

قواي امنيتی فلسطينی جمعيتهای اعتراض کننده را که با وجود صدور منع مظاهرات توسط محمود عباس، در جاده هاي کرانۀ غربي جمع شده بودند، با خشونت متفرق ساخت.

پليس از دنده هاي خاص و چوبها براي درهم شکستن اجتماعات استفاده و چندين مظاهره کننده را باز داشت کرده است.

در باريکۀ غزه ده ها هزار فلسطينی امروز سه شنبه بعنوان اعتراض عليۀ تدوير کنفرانس صلح شرق ميانه در شهر اناپوليس، اجتماع نمودند.

اعتراض کنندگان لوحه هاي سبز رنگ حماس و بيرق هاي فلسطين را در حالی به اهتراز در آورده بودند که شعار هاي مرگ بر امريکا و مرگ بر اسرائيل را فرياد ميزدند.

حماس که در باريکۀ غزه کنترول دارد محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطين را يک خيانتکار به مردم فلسطين خواند.

اين گروه تندرو اسرائيل را برسميت نمي شناسد و به اين کنفرانس دعوت نشده است. روز دوشنبه هزاران تن از اعضاي گروه مخالف حکومت اسرائيل در جاده هاي شهر بيت المقدس راه پيمايي کردند تا کنفرانس صلح شرق ميانه را محکوم کنند.

بنجامين نتنياهو رهبر گروه مخالف مربوط حزب ليکود گفت اين جلسۀ سران دوام امتيازات يکجانبه است..

XS
SM
MD
LG