لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان گزارش مؤسسه عفو بین المللی را رد کرد


افغانستان اين اتهامات را رد نمود که گويا زندانيان ايکه توسط ناتو به آنها انتقال داده شده است مورد شکنجه قرار ميگيرند.

اين اتهامات در يک گزارش سازمان عفو بين المللي که در اوايل اين ماه انتشار يافت وارد گرديده است.

اما بروز چهار شنبه سيد انصاری يک سخنگوی رياست امنيت ملي افغانستان گفت که اين گزارش بر اساس اطلاعات نادرستی از مصاحبه هاي مخالفين دولت تهيه شده است.

او همچنان گفت که دفتر لوی سارنوالی افغانستان هيچگونه شواهد سوء رفتار با زندانيان را دريافت نکرده است.

مدت کوتاهی بعد از اين گزارش، ناتو گفت که آن سازمان شواهدی را در مورد سوء رفتار عليه زندانيان دريافت نکرده است.

XS
SM
MD
LG