لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار ماين در هند ۱۰ عسکر و رانندۀ شان را هلاک ساخت


پوليس در هند ميگويد از اثر اصابت يک وسيلۀ نقليه با ماين در ايالت مرکزي چتيس گر ۱۰ تن از منسوبين امنيتي و رانندۀ شان کشته شدند.

گمان برده ميشود که شورشيان مظنون ماويست اين ماين را فرش کرده باشند. مقامات پوليس ميگويند اين حمله امروز در جنوب راي پور، مرکز ايالت رخ داد.

شورشيان ماويست که وسيعاً نکسلايت ياد ميشوند، براي ده ها سال در چندين ايالت مرکزي و شرقي هند فعال بوده، مقامات پوليس و حکومتي و زمينداران متمول را هدف قرار ميدهند.

شورشيان ادعا ميکنند که براي حقوق دهقانان فقير ميجنگند.

XS
SM
MD
LG