لینک های دسترسی

Breaking News

نمايندۀ امريکا: کورياي شمالي فهرست پروگرام هاي ذروي خود را منتشر ميسازد


رئيس هيئت ايالات متحده در مذاکرات ذروي کورياي شمالي ميگويد انتظار دارد پيونگ يانگ فهرست کامل پروگرام هاي ذروي خود را قبل از دور ديگر مذاکرات ارائه نمايد.

کرستوفر هل، معين وزارت خارجۀ ايالات متحده طي صحبت امروزي در سيول گفت اين فهرست بايد هفتۀ آينده تکميل گردد.

هنوز واضح نگرديده که اين فهرست شامل پروگرام غني سازي يورانيم، که مواد سوخت مورد ضرورت توليد اسلحه است، ميباشد يانه.

اما هل ميگويد مقامات ايالات متحده باين معلومات ضرورت دارند.

قرار است هل هفتۀ آينده به کورياي شمالي مسافرت کند تا با مقامات ارشد ملاقات کرده و از پرزه سازي مجتمع عمدۀ ذروي آن کشور در يونگ بيون، نظارت نمايد.

متخصصين امريکائي از اوائل ماۀ جاري باينطرف ازين عمليه نظارت ميکنند.

XS
SM
MD
LG