لینک های دسترسی

Breaking News

ترکيه ميگويد آلمان دو تندرو کرد را مسترد نموده است


وزارت عدليۀ ترکيه ميگويد آلمان دو تندرو کرد را که بخاطر حملات مهلک بر اهالي و پوليس در بيش از ۱۵ سال پيش در ترکيه تحت تعقيب عدلي قرار داشت، مسترد کرده است.

يک بيانيۀ وزارت عدليه حاکيست که يکي ازين افراد هفتۀ گذشته و ديگري در اواخر ماۀ سپتمبر تسليم داده شدند.

در بيانيه گفته نشده که چرا آن وزارت استرداد آنها را قبلاً اعلام نکرده بود.

بيانيه اين دو نفر را محمد التاس و محمد اسرف قزل آي، اعضاي حزب ممنوعۀ کارگران کردستان معرفي کرد که به دو حملۀ جداگانه در سال ۱۹۹۱ متهم بودند که هشت نفر و يک فرد پوليس را کشته بود.

اين دو نفر در اواخر دهۀ ۱۹۹۰ توسط آلمان دستگير شده بودند. اما برلين آنها را دران وقت بخاطري مسترد نکرد که ترکيه هنوز از جزاي اعدام کار ميگرفت.

ترکيه در سال۲۰۰۱ منحيث بخشي از اصلاحات در آمادگي براي اشتراک در اتحاديۀ اروپائي، جزاي اعدام را لغو کرد.

XS
SM
MD
LG