لینک های دسترسی

قيام عساکر در فليپين خاتمه يافت


عساکر فليپيني بر يک هوتل مجلل در مانيلا حمله نموده، بيک قيام کوتاۀ يک دسته از صاحب منصبان نظامي که خواستار استعفي گلوريا ارويو، رئيس جمهور بودند، خاتمه دادند.

عساکر به تالار پذيرائي هوتل گاز اشک آور پرتاب کردند و از عقب يک موتر زره پوش که دروازۀ هوتل را درهم شکسته داخل تالار پذيرائي شد به آنجا داخل شده و صاحب منصبان شورشي را دستگير کردند.

عساکر شورشي فوري خود را تسليم نمودند و پوليس آنها را از منطقه انتقال داد.

انتونيو تري يانس، يک سناتور فليپين و يکي از رهبران صاحب منصبان شورشي گفت آنها در مورد مصونيت افراد ملکي که هنوز در هوتل بودند، نگراني داشتند.

قبلاً، اين صاحب منصبان شورشي از محکمۀ که دران بخاطر يک کوشش سال ۲۰۰۳ براي کودتا تحت محاکمه قرار داشتند، برون شده بودند.

مقامات ميگويند در مانيلا و مناطق اطراف آن از ساعت ۱۲ الي پنج صبح قيود شب گردي وضع گرديده است.

XS
SM
MD
LG