لینک های دسترسی

Breaking News

مشرف - یک دور دیگر ریاست جمهوری، ولی بحران سياسى دوام دارد


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان براى يک دور پنجسالۀ دوم، يکروز بعد از آنکه به وعدۀ خود وفا کرده و از رياست اردو کنار رفت، سوگند ياد کرد.

ولى طوريکه اياز گل براى صداي امريکا از اسلام آباد گزارش ميدهد، بحران سياسى اين کشور هنوز هم دوام دارد.

سياستمداران، رهبران ارشد نظامى و ديپلوماتها، مهمانان مراسم تحليف بودند که در قصر رياست جمهورى در اسلام آباد بر گزار گرديد.

آقاى مشرف متن سوگند را که توسط عبد الحميد داگر، قاضى القضات پاکستان، انجام شد تکرار کرد.

او پس از اعلام حالت اضطرار توسط پرويز مشرف به اين عهده تعين گرديد.

« من پرويز مشرف سوگند ياد ميکنم که مسلمان هستم و به پاکستان اعتقاد و تابعيت راسخ دارم!»

آقاى مشرف در ماه اکتوبر در انتخابات برنده شد ولى مخالفين سياسى او پيروزى او را رد کردند و گفتند قانون اساسى به او اجازه نميدهد بحيث رئيس قواي نظامى، عهدۀ ملکى را هم داشته باشد.

روز چهار شنبه وى به وعدۀ خود وفا کرد و از رهبرى نظامى قبل از اجراى مراسم تحليف کنار رفت، اما خشونتهاى جديدى در شهر لاهور بروز چهار شنبه رخ داد و پوليس با وکلاى مدافع که عليه حکمروائى مشرف احتجاج نمودند بر خورد نمود.

وکلاى مدافع در خط مقدم احتجاجاتى عليه فرمان وضع حالت اضطرار قرار داشتند که از التواى قانون اساسى از طرف آقاى مشرف و بر کنارى قضات محکمۀ عالى که مشرف احساس ميکرد با انتخاب مجدد او مخاصمت دارند، نشأت نمود.

افتخار محمد چودرى، قاضى القضات در جملۀ بر کنار شدگان بود. رئيس جمهور پاکستان در بيانيۀ خود هنگام مراسم تحليف از اين اقدام خود دفاع کرد: «جای بد بختى است که بعضى عناصر دستگاه قضائيه، قاضى القضات سابقه، سعى داشتند با تمام نيات پاک من براى پيروزى از قانون اساسى و انصراف از رهبرى نظامى انتقال دیموکرات را از مسير آن منحرف سازند.»

احزاب سياسى مخالف، بشمول احزابى که توسط صدراعظمان سابق بينظير بوتو و نواز شريف رهبرى میشود، هنوز هم با انتخاب مجدد آقاى مشرف مقابله دارند.

تقريباً همۀ آنها براى انتخابات پارلمانى که در ماه جنورى در نظر گرفته شده ثبت نام کرده اند ولى تهديد به مقاطعه با اين انتخابات را نيز باز گذاشته اند.

رئيس جمهور مشرف گفت اين حرکات مانع داير شدن انتخابات نخواهد شد: «انتخابات در هشتم جنورى به هر صورت داير خواهد گرديد. بر گشتى وجود ندارد تغيري وارد نخواهد شد لذا هر کسى که در بارۀ مقاطعه صحبت ميکند بايد اين را بشنود.»

رئيس جمهور مشرف تکرار نمود که جنگ کشورش عليه دهشت افگنى و افراط گرائى ادامه خواهد داشت و افزود شکست درين مبارزه مطرح نيست.

XS
SM
MD
LG