لینک های دسترسی

Breaking News

احمدي نژاد: گزارش ادارۀ ذروی ملل متحد پيروزی بزرگ برای ايران


محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران ميگويد يک گزارش تازۀ ادارۀ انرژی ذروی ملل متحد که تهران را بخاطر افشای جزئيات پروگرام ذروی اش ستايش ميکند، پيروزی بزرگی برای ايران بود.

وسايل نشراتي دولتی ايران گزارش ميدهد که آقاي احمدی نژاد اين موضوع را ديشب بعد از اداي نماز در تهران بيان کرد.

گزارش ادارۀ بين المللی انرژي ذروی که او به آن اشاره ميکند همچنان مشعر است که ايران به سر پيچی از تقاضاهاي ملل متحد مبنی بر متوقف ساختن غنی سازی يورانيم ادامه ميدهد.

ازين عمليه ميتوان براي توليد اسلحۀ ذروي استفاده کرد.

آقاي احمدی نژاد در حالي صحبت ميکرد که سعيد جليلی، رئيس هيئت ايران در مذاکرات براي ملاقات روز جمعه در لندن با هاڤير سولانا، رئيس سياست خارجی اتحاديۀ اروپائی آمادگی ميگرفت.

اين ملاقات قبل از نشر يک گزارش کليدی اتحاديۀ اروپائی روی پروگرام ذروی ايران، صورت خواهد گرفت.

ايران بروز سه شنبه گفت در نظر دارد ابتکار جديدي را بمنظور حل و فصل اختلافات در مورد پروگرام ذروي تهران، به اتحاديۀ اروپائي ارائه نمايد.

XS
SM
MD
LG