لینک های دسترسی

طيارۀ ترکيه در کوه هاي جنوب غرب آن کشور سقوط کرده همۀ۵۷ سرنشين را هلاک ساخت.


يک طيارۀ مسافربر ترکيه در جنوب غرب آن کشور سقوط کرده همۀ ۵۷ سرنشين را هلاک ساخت.

مقامات شرکت هوائي ميگويند عملۀ نجات بمحل سقوط طياره رسيده اند و گزارش دادند که کسي ازين سانحه جان بسلامت نبرده است.

طيارۀ شرکت هوائي خصوصي اتلس جت اير با ۵۰ سرنشين و هفت عمله اندکي بعد ازانکه پيلوت گزارش داد براي فرود آمدن بميدان هوائي شهر اسپارتا آمادگي ميگيرد، در منطقۀ کوهستاني نزديک آن شهر سقوط کرد.

مقامات گفتند علاماتي ديده نشد که طياره مشکلات تخنيکي داشته باشد و وضع جوي در منطقه نيز عادي بود.

ادارۀ هوائي ملکي ترکيه ميگويد تحقيق کنندگان آلات ثبت صدا و اطلاعات پرواز طياره را کشف کرده اند که شايد در قسمت يافتن علت سقوط ممد واقع گردد. آن اداره ميگويد طياره در تقريباً ۱۱ کيلومتري خط دوش ميدان سقوط کرد.

XS
SM
MD
LG