لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ عالي اسرائيل: کاهش انتقال مواد سوخت به غزه ادامه بيابد.


محکمۀ عالي اسرائيل يک فيصلۀ حکومت آن کشور را تائيد کرد که کاهش توزيع مواد سوخت در غزه ادامه بيابد ولي بتعويق انداختن قطع جريان برق را در قلمرو فلسطيني هدايت داد.

يک کميتۀ شامل سه قاضي نوشتند که يقين دارند مقامات اسرائيلي در قسمت تضمين اين موضوع اقداماتي را روي دست گرفته اند که اين کاهش در توزيع مواد سوخت زيان بشري بار نخواهد آورد.

اما اين کميته هدايت داد که حکومت يقين حاصل نمايد که پلان آن بارابطه قطع جريان برق به غزه که سر از روز يکشنبه بايد تطبيق ميشد، بحران بشري را سبب نشود. محکمه بقمامات حد اقل ۱۲ روز وقت داده است تا پاسخ فراهم کنند.

تزيپي لڤني، وزير خارجۀ اسرائيل ميگويد هدف از کاهش در توزيع مواد سوخت اعمال فشار بر تندروان فلسطيني در غزه است تا شليک راکت هاي خانه ساخت را بجنوب اسرائيل متوقف سازند. اما يک مفسر فلسطيني بصداي امريکا گفت اين تعزيرات بعوض متوقف ساختن شليک راکت خشونت هاي بيشتري را سبب خواهد شد.

XS
SM
MD
LG