لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر فلسطينيان ميگويد کنفرانس اناپوليس هدف خود را برآورده ساخت.


محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان ميگويد کنفرانس اخير صلح شرق ميانه که در ايالات متحده برگزار گرديد، بهدف آن که احياي مذاکرات بود، نايل گرديد.

آقاي عباس امروز در محضر خبرنگاران در قاهره از کنفرانس مدافعه کرد. او در مصر با حسني مبارک، رئيس جمهور آن کشور ملاقات ميکند.

آقاي عباس و ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل در جريان کنفرانس بميزباني ايالات متحده در شهر اناپوليس، در نزديکي واشنگتن توافق نمودند تا مذاکرات را از سر گيرند.

رهبر فلسطيني ميگويد اين که کنفرانس اناپوليس بايد بتوافقي نايل ميشد، افسانه اي بيش نبود.

آقاي عباس ميگويد احمد قرعيه، صدراعظم سابق فلسطينيان رياست هيئت مذاکره با اسرائيل را که قرار است بتاريخ ۱۲ دسمبر داير شود، بعهده خواهد داشت. او ميگويد اين مذاکرات در پاريس و ماسکو در نظر گرفته شده است.

دو جانب موافقه نموده اند که تا رسيدن بهدف راۀ حل دو دولتي تا ختم سال آينده، بطور دوامدار کار کنند.

XS
SM
MD
LG