لینک های دسترسی

رئيس جمهور ترکمنستان اولين قسمت اعمار راه آهن را اساس گذاری کرد


رئيس جمهور ترکمنستان اولين قسمت راه آهني را که از سرحد قزاقستان تا سرحد ايران بمسافۀ ۷۰۰ کيلومتر اعمار خواهد گرديد در محفلي اساس گذاري نمود.

قربانگلي بيردي محمدوف اعماراين خط ريل را بروز شنبه طي محفلي در شهر برکت افتتاح کرد. رئيس جمهور ترکمنستان گفت خط ريل جديد امکان انتقال مسافرين و اموال تجارتي از روسيه و اروپا را به خليج فارس ممکن خواهد ساخت.

رؤساي جمهور ترکمنستان، قزاقستان و ايران در ماه اکتوبر روي همکاري در اعمار اين راه آهن توافق نموده بودند.

مامورين حکومتي ميگويند بعد ازانکه اين راه آهن در سال ۲۰۱۱ تکميل گردد ظرفيت انتقال ۱۲ مليون تن مواد تجارتي را در سال خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG