لینک های دسترسی

Breaking News

عضو پارلمان برتانيه به سودان رفته و در صدد عفو معلم برتانوي شد


دو عضو مسلمان پارلمان برتانيه بسودان رفته کوشش ميکنند تا آزادي يک معلم برتانوي را که هفتۀ گذشته باتهام توهين به اسلام زنداني شد، کسب نمايند.

سعيده وارسي و نظير احمد از مجلس اعيان برتانيه، ديروز و امروز بمنظور دريافت عفو جيلين گبنز، معلم ۵۴ سالۀ برتانوي، با مقامات سوداني ملاقات کردند.

عمر البشير، رئيس جمهور سودان صلاحيت دارد چنين عفوي را اعطا نمايد ولي واضح نيست که آيا اعضاي پارلمان برتانيه با او ملاقات خواهند کرد يانه.

گيبنز در حال سپري نمودن ۱۵ روز زندان است. او بخاطر اجازه دادن بشاگردان هفت ساله اش جهت مسما ساختن يک بازيچه به محمد، محکوم گرديد.

بروز شنبه، يک استيشن تلويزيون برتانيه گفت بيانيه اي از گيبنز دريافت کرده که حاکيست با او در زندان رويۀ خوب ميشود.

XS
SM
MD
LG