لینک های دسترسی

'عراق باید عمليۀ سياسی را تسريع بخشد!'


يک مقام ارشد ايالات متحده ميگويد رهبران عراقي بايد از بهبود امنيت استفاده کرده و مصالحۀ سياسي را تسريع نمايند ورنه خطر اشتعال مجدد خشونت فرقوي تحقق خواهد يافت.

جان نگروپونتي، معاون وزارت خارجۀ ايالات متحده هشدار داد که بدون چنين اقدامي خطر بازگشت خشونت گذشته موجود است.

نگروپونتي در ختم يک سفر شش روزه به عراق گفت ازدياد در قواي ايالات متحده در سال جاري نتايج قابل ملاحظه اي داشت و اين بهبودي امنيتي بايد با تصويب قوانين عمدۀ ملي، مصالحۀ سياسي و پيشرفت اقتصادي، تقويت گردد.

در عين زمان، حکومت عراق رهبر بزرگترين بلاک سني عرب را از منزلش به حوزۀ سبز که تحت محافظت شديد قرار دارد و عمارات دولتي و دپلوماتيک دران واقع ميباشد، منتقل ساخته است.

عدنان الدليمي طي سه روز گذشته در منزلش در نظر بند قرار داشت و مامورين ميگويند اين کار را براي مصونيت خود او کرده بودند.

اين اقدام بعد ازان روي دست گرفته شد که پوليس پسر و بيش از ۳۰ محافظ او را به سؤ ظن داشتن ارتباط بدو موتر مملو از مواد منفجره که در نزديک مجتمع دفاتر دليمي کشف شد، توقيف نمود.

XS
SM
MD
LG