لینک های دسترسی

انفجار يک بم در يک مدرسه در پاکستان


پوليس در جنوب پاکستان ميگويد که يک انفجار قوي بم در يک مدرسه امروز دوشنبه باعث کشته شدن شش تن از طلاب و جراحات چهارتن ديگر گرديده است.

مقامات گفتند که اين بم در يک مدرسه درشمالغرب قلعه سيف الله ، شهرک نزديکی سرحد افغانستان و ايالت بلوچستان پاکستان منفجر گرديد.

تحقيق کنندگان گفتند که اين بم در لوازم يک شاگرد افغان جا داده شده بود که شب را در مدرسه سپري ميکرد.

مامورين گفتند بعد از آنکه شخص مدرسه را ترک گفت، بم منفجر گرديد. هنوز کسی ادعای مسووليت اين انفجار را ننموده است.

بعضی از مدرسه های پاکستانی، تعليم گاه تندروان جنگجوی قوای خارجی است که در افغانستان با حمايت پاکستان از مساعی ايالات متحده عليه دهشت افگني مخالف ميباشند.

پوليس گفت واضح نيست که انفجار با کدام يک از معضلات ارتباط دارد

XS
SM
MD
LG