لینک های دسترسی

اسرائيل ۴۲۹ زندانی فلسطينی را رها نمود


اسرائيل ۴۲۹ زنداني فلسطيني را به حيث يک روش حسن نيت در برابر محمود عباس رئيس اداره فلسطينيان رها نمود.

هر دو جانب موافقه کردند که مذاکرات صلح را تجديد نمايند. اکثر توقيف شدگان توسط موتر هاي سرويس امروز دوشنبه از محبسی واقع در يک دشت در جنوب اسرایل به ساحل غربی انتقال داده شدند.

اعضای خانواده های محبوسين به گرمی از زندانيان رها شده، زمانی استقبال کردند که آنها به شهر رام الله در ساحل غربی مواصلت میکردند.

تقريبا بيست زندانی به باريکه غزه فرستاده شدند. اکثر آنهاييکه امروز رها گرديدند، اعضای جناح فتح اقای عباس بودند.

مارک ريگيف، نطاق حکومت اسرائيل گفت که رهايی آنها به هدف تقويت رهبران اعتدال پسند فلسطينی، صورت ميگيرد که با تندروانی که کنترول غزه را بدست دارند، در مبارزه هستند.

اسرائيل چندين گروه محبوسين را در ماههای اخير رها کرده است، اما هنوز هم يازده هزار فلسطيني را درقيد دارد.

اشرف اجرامی، وزير امور زندانيان اداره فلسطينيان ميگويد که اسرائيل زندانيان بيشتری را که براي مدتهای طولانی در حبس بسر برده اند، رها خواهد کرد

XS
SM
MD
LG