لینک های دسترسی

بم گذاری انتحاری در کابل ۲۲ نفر را مجروح ساخت 


پوليس افغانستان ميگويد، يک بم گذار انتحاري امروز سه شنبه کاروان موتر هاي ناتو را در نزديک کابل هدف قرار داد و منجر به جراحت ۲۲ عابر ملکی شد.

مقامات گفتند، اين حمله در نزديک ميدان هوايی کابل رخ داد. يک سخنگوی ناتو تائيد کرد که کاوران موتر هاي نظامی مورد هدف قرار گرفته بود اما تلفات و يا جراحات نظامی رخ نداده است.

اين حمله قبل از ملاقات مجوزۀ حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان، با رابرت گيتس، وزيردفاع ايالات متحده، صورت گرفت.

وزير دفاع ايالات متحده امروز با قوماندانان قوای امريکايی و قوای بين المللی معاونت امنيتی تحت ادارۀ ناتو، نيز ملاقات خواهد کرد.

وزير دفاع ايالات متحده بروز دوشنبه به خبرنگاران گفت وی در مورد دوام و افزايش خشونتها در جريان دو سه سال اخير در افغانستان، نگران است.

مسافرت گيتس به افغانستان همچنان مصادف بود با يک حملۀ انتحاری در ولايت نيمروز که باعث کشته شدن چهار نفر شد.

طبق یک خبر دیگر، نظر پرسی که بروز دوشنبه نشر شد، ۴۲ فيصد افغان ها مساعی ايالات متحده در افغانستان را مثبت ارزيابي کرده اند. این نظر ۵۷ فيصد در سال گذشته و ۶۸ فيصد در سال ۲۰۰۵

با وجود اين ميزان پائين، ۷۱ فيصد يعنی اکثريت افغانها هنوز از موجوديت ايالات متحده در کشور شان طرفداری نموده و سقوط طالبان را يک موضوع خوب ميدانند.

اين همه پرسي از جانب شبکۀ خبري آ بی سی امريکايی ، بي بي سي برتانيه و آ، آر ،دي يعني استيشن تلويزيون عامۀ جرمنی صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG