لینک های دسترسی

احزاب مخالف پاکستان ملاقات ميکنند تا فهرست تقاضا هاي راي دهي را ترتيب کنند


احزاب مخالف سياسی پاکستان جلسۀ ميکنند تا يک فهرست تقاضا هايی را ترتيب دهند که بگفتۀ آنها، رئيس جمهور مشرف بايد بخاطر جلوگيری از مقاطعه هشتم جنوری انتخابات پارلمانی، از آن رعايت کند.

اشتراک کنندگان اين جلسه شامل احزاب سياسی بينظير بهوتو و نواز شريف دو صدر اعظم سابق پاکستان بودند.

روز دوشنبه خانم بهوتو و نواز شريف ملاقات کردند و گفتند که رای گيری تحت مقررات جاری حالت اضطرار، آزاد و عادلانه نخواهد بود.

اعضای حزب سياسی خانم بهوتو امروز سه شنبه گفتند که يکي از تقاضا های کليدی آنها تشکيل يک کميسيون مستقل انتخابات است تا اطمينان حاصل کند که رای دهندگان بطرفداری از رئيس جمهور مشرف فريب داده نشوند.

آقای شريف نيز تقرر مجدد قضات محکمۀ عالي را که باساس انفاذ حالت اضطرار رئيس جمهور مشرف از عهده هايشان برطرف شده اند، تقاضا کرده است.

اعضای مخالفين ميگويند اميد وارند که کار شان را تا يکی دو روز ديگر تکميل نمايند.

XS
SM
MD
LG