لینک های دسترسی

Breaking News

کابينۀ عراق: تقاضای تمديد ماموريت عساکر تحت رهبری ايالات متحده


کابينۀ عراق موافقه کرد که از ملل متحد تقاضا شود تا موجوديت عساکر ايالات متحد درعراق را تا ختم سال ۲۰۰۸ صلاحيت دهد.

معياد زماني يک سالۀ جاري اين ماموريت در ختم ماه دسمبر ۲۰۰۷ بپايان ميرسد و علي الدباغ سخنگوي ارشد حکومت عراق ميگويد، اين آخرين بار است که حکومت عراق در صدد تامين چنين تمديد است.

در حال حاضر بيش از ۱۵۰ هزار عسکر ايالات متحده درعراق مستقر است.

در واشنگتن رئيس جمهور بش روز دوشنبه از کانگرس کشور تقاضا کرد تا لايحۀ فراهم آوري پول بيشتر را براي عمليات نظامي امريکا در عراق بدون تعين تاريخ زماني براي خروج عساکر از عراق ، تصويب کند.

در ساير انکشافات، اختطاف کنندگان پنج شهروند برتانيه که در ماه مي گروگان گرفته شده بودند، يک پيام را در نشرات العربيه نشر کرده تقاضا نموده اند که برتانيه عساکرش را از عراق فرا خواند.

XS
SM
MD
LG