لینک های دسترسی

Breaking News

'حقوق بشر' توقيف تامل ها در سری لانکا را محکوم کردند


گروه هاي مدافع حقوق بشر توقيف هاي دسته جمعي تازۀ اقليت هاي تامل را در پاسخ حکومت به انفجار دو بم در کولمبو محکوم کرده اند.

در آن انفجارات ۲۰ نفر کشته شدند.

شورشيان تامل مسؤل آن بم گزاري ها خوانده شده بودند. مقامات بعد ازان اکثريت ۲۵۰۰ نفر را آزاد کردند که مهيندا راجاپاکسا، رئيس جمهور آزادي متهم نشدگان را هدايت داد.

اما در حدود ۲۰۰ تن ازين توقيف شدگان هنوز در زندان هستند. سازمان عفو بين المللي ميگويد اين توقيف ها بطور خودسرانه و بدون تميز صورت گرفته بود.

حکومت سري لانکا ميگويد توقيف ها صرف متوجۀ تامل ها بنود و بخاطر نگراني هاي امنيتي صورت گرفته است.

در يک انکشاف ديگر، حکومت سري لانکا ميگويد عساکر ۲۹ شورشي تامل را در جنگ ها در شمال آن کشور بقتل رسانيده اند.

درين جنگ ها هفت عسکر نيز کشته شد. حکومت ميگويد جنگ بروز سه شنبه در مناطق شمالي منار و ڤڤونيا آغاز شد و امروز نيز ادامه داشت.

XS
SM
MD
LG