لینک های دسترسی

Breaking News

وکلای قانونی در پاکستان عليۀ برکناری قضات احتجاج نمودند


وکلای قانونی پاکستان امروز در اسلام آباد بعنوان احتجاج عليۀ برکنار ساختن قضات توسط پرويز مشرف، رئيس جمهور دست بمظاهرات خيابانی زدند.

اين وکلای قانونی در اسلام آباد پلان هاي شان را در مورد مقاطعۀ نا محدود با اجراآت روزمرۀ محاکم اعلام کرده گفتند تا وقتی که رئيس جمهور قانون اساسي را اعاده نکرده و قضاتی را که برکنار کرده دوبار منصوب ننمايد، صرف نيم روز کار خواهند نمود.

در ساير شهرهای پاکستان نيز مظاهرات مشابهی براه افتاده است. حکومت حد اقل ۲۷ نفر قاضی ارشد را متقاعد ساخت.

دران جمله افتخار محمد چودهری، قاضي القضات سابق که يک منتقد شديد پرويز مشرف است، شامل ميباشد.

اين قضات در قبال وضع حالت اضطرار توسط آقای مشرف بتاريخ سوم نومبر مراسم تحليف را بجا نياوردند.

آقای مشرف گفته است که مداخلات قوۀ قضائيه با کار حکومت يکی از عوامل اعلام حالت اضطرار بود. او وعده داده که حالت اضطرار را بتاريخ ۱۶ دسمبر رفع نمايد.

منتقدين آقای مشرف او را به استفاده از قدرت حالت اضطرار جهت برکنار نمودن قضاتی که پيروزی او را در انتخابات رياست جمهوری ماۀ اکتوبر رد کرده بودند، متهم مينمايند.

XS
SM
MD
LG